همسرم همسفر زندگیم

ازدواج وعشق

همسرم همسفر زندگیم

ازدواج وعشق

همسرم همسفر زندگیم

به نام خدا وبه یادخدا...
اولا ممنون از هرکسی که وبمو مشاهده میکنه چ نظربذاره چ نذاره...دوما این متون ی سری دلنوشته واحساسات شخصیه فقط وفقط هدیه وی جورقدردانی ازشوهرمه...همین

طبقه بندی موضوعی

۱۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

                

  • فاطمه حقگو

                  

  • فاطمه حقگو

            

  • فاطمه حقگو

  • فاطمه حقگو

          

  • فاطمه حقگو

                 

  • فاطمه حقگو

                                 به نام خدا

امروز پنجشنبه عیدقربان ودوم مهرماه سال نودوچهاره وعلاوه براین روزی بود که من آزمون دان دو داشتم...

باهرسختی بود تومریضی وکم پولی واوضاع ی کم قروقاطیه ما دوهفته به آزمون تمرین کردیم وامروزم به همراه همسرگلم چن تادوستام رفتیم اصفهان همه سختیاومعطلیاش به کنار لااقل قبول شدن من میتونست ی مسکن واسه همه اینا باشه که اونم هیچ...البته من خوب کارکرده بودم ممتحنامنوردکردن.........

بگذریم امروزباهمه ی شادی وناراحتیش ی شناختازشمابهم دادکه میتونم توهرشرایطی باهروضعیتی به راحتی به مردخودم که ازکوه محکمترواز دیازپام آرام بخشتره تکیه کنم...واین ازهمه چیزبیشتربرام ارزش داره...

بلللللله آقا مرتضی اینجوریاس٬ماخیلی خاطرتومیخوایم نفس مراقب خودت باش...

  • فاطمه حقگو

            

  • فاطمه حقگو

               

  • فاطمه حقگو

               

مگر غیراز این است که پاییز فصل چیدن انارست...  پس لبهایت رانزدیکتر بیاور

  • فاطمه حقگو